11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων

Hosting International Ocular Inflammation Congress

Για την εγγραφής σας στο συνέδριο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΓΓΡΑΦΗ

Για την υποβολή των εργασιών σας στο συνέδριο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Makedonia Palace Hotel
  • Οργάνωση
    Οργάνωση
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
Χάρτης