12η Αρθροσκοπική Ημερίδα

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    22 Φεβ 2014 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    22 Φεβ 2014 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Αμφιθεατρο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
Χάρτης