13η Ημερίδα ΣΕ.Δ.ΚΑ. “Μεταβολικά και Αιματολογικά Νοσήματα στην Ορθοπαιδική Πράξη”

αφίσα, 13η Ημερίδα ΣΕ.Δ.ΚΑ.

13η Ημερίδα ΣΕ.Δ.ΚΑ. “Μεταβολικά και Αιματολογικά Νοσήματα στην Ορθοπαιδική Πράξη”

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    14 Μάι 2011 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    14 Μάι 2011 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ