Βλάβες Αρθρικού Χόνδρου Πρόληψη & Θεραπεία Σήμερα-Προοπτικές Αύριο

αφίσα, 14η ΣΕ.Δ.ΚΑ. Βλάβες Αρθρικού Χόνδρου

17η Διημερίδα ΣΕ.Δ.ΚΑ.
Βλάβες Αρθρικού Χόνδρου
Πρόληψη & Θεραπεία Σήμερα – Προοπτικές Αύριο

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    18 Μάι 2012 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    19 Μάι 2012 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Κέντρο Αποκατάστασης "Αναβίωση"
Χάρτης