2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Καθημερινή Κλινική Πράξη

αφίσα, 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Καθημερινή Κλινική Πράξη

2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Καθημερινή Κλινική Πράξη

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    9 Απρ 2016 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    9 Απρ 2016 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Αμφιθέατρο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
Χάρτης