2ο Πανελλήνιο Συνέδριο τμήματος Μελέτης και Αποκατάστασης Βλαβών Νωτιαίου Μυελού της ΕΕΦΙΑπ “Από την πρόληψη στην επανένταξη, Εκεί που Συναντιόμαστε Όλοι”

αφίσα, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο τμήματος Μελέτης και Αποκατάστασης Βλαβών Νωτιαίου Μυελού της ΕΕΦΙΑπ

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο τμήματος Μελέτης και Αποκατάστασης Βλαβών Νωτιαίου Μυελού της ΕΕΦΙΑπ
“Από την πρόληψη στην επανένταξη, Εκεί που Συναντιόμαστε Όλοι”

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    24 Νοέμβριος 2017, 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    25 Νοέμβριος 2017, 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Συνεδριακό Κέντρο "Ιωάννης Βελλίδης" Αίθουσα Thessaloniki, ΔΕΘ HELEXPO
Χάρτης