24ο Μετεκπαιδευτικό Περιφεριακό Σεμινάριο Κ.Ε.Ο.Χ.

αφίσα, 24ο Μετεκπαιδευτικό Περιφεριακό Σεμινάριο Κ.Ε.Ο.Χ.

24ο Μετεκπαιδευτικό Περιφεριακό Σεμινάριο Κ.Ε.Ο.Χ.

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    28 Μάι 2010 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    30 Μάι 2010 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Ξενοδοχείο Xenia