25ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής, Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου

25ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής, Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου

25ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής, Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
 • Ημερομηνία έναρξης
  19 Σεπ 2019 11:00
 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
  21 Σεπ 2019 17:00
 • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
  The Met Hotel
 • Οργάνωση
  Οργάνωση
  Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής
 • Οργάνωση
  Οργάνωση
  Ελλληνική Εταιρεία Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου
Χάρτης