4ο Σεμινάριο Χειρουργικής Άνω Άκρου

αφίσα, 4ο Σεμινάριο Χειρουργικής Άνω Άκρου

4ο Σεμινάριο Χειρουργικής Άνω Άκρου

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    6 Νοε 2008, 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    8 Νοε 2008, 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Polis Συνεδριακό Κέντρο Ταγαράδες, Θέρμη Θεσσαλονίκης
Χάρτης