6ο Ιπποκράτειο Συνέδριο Αμφιβληστροειδή-Ωχρας-Υαλοειδούς

αφίσα, 6ο Ιπποκράτειο Συνέδριο Αμφιβληστροειδή-Ωχρας-Υαλοειδούς

6ο Ιπποκράτειο Συνέδριο Αμφιβληστροειδή-Ωχρας-Υαλοειδούς

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    19 Μαρ 2010 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    20 Μαρ 2010 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Αμφιθέατρο Γ.Ν. "Παπαγεωργίου"
Χάρτης