6ο Πανελλήνιο Εξειδικευμένο Ογκολογικό Συνέδριο – «Προεγχειρητικές Συστηματικές Θεραπείες σε Καρκίνο»

6ο Πανελλήνιο Εξειδικευμένο Ογκολογικό Συνέδριο

Για την εγγραφή σας στο Συνέδριο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΓΓΡΑΦΗ

Λεπτομέρειες εκδήλωσης