7η Αρθροσκοπική Ημερίδα

αφίσα, 7η Αρθροσκοπική Ημερίδα

7η Αρθροσκοπική Ημερίδα

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    21 Φεβ 2009 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    21 Φεβ 2009 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Αμφιθέατρο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
Χάρτης