7ο Ιπποκράτειο Συνέδριο Αμφιβληστροειδή-Ώχρας-Υαλοειδούς

αφίσα, 7ο Ιπποκράτειο Συνέδριο

7ο Ιπποκράτειο Συνέδριο Αμφιβληστροειδή-Ώχρας-Υαλοειδούς

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    16 Μαρ 2012 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    17 Μαρ 2012 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Αποθήκη Δ' Λιμάνι
Χάρτης