7ο Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων “Γεώργιος Νούλης”

αφίσα, 7ο Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων "Γεώργιος Νούλης"

7ο Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων “Γεώργιος Νούλης”

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    3 Μάι 2017 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    7 Μάι 2017 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Nikopolis Hotel
Χάρτης