70 Χρόνια Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ-25 Χρόνια Τράπεζας Οθφαλμών

αφίσα, 70 Χρόνια Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ-25 Χρόνια Τράπεζας Οθφαλμών

70 Χρόνια Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ-25 Χρόνια Τράπεζας Οθφαλμών

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    3 Νοέ 2012 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    3 Νοέ 2012 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
Χάρτης