8η Αρθροσκοπική Ημερίδα

αφίσα, 8η Αρθροσκοπική Ημερίδα

8η Αρθροσκοπική Ημερίδα

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    27 Φεβ 2010 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    27 Φεβ 2010 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Αμφιθέατρο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
Χάρτης