8ο Ιπποκράτειο Συνέδριο

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    27 Μάρτιος 2015, 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    28 Μάρτιος 2015, 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Makedonia Palace Hotel
Χάρτης