8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων

αφίσα, 8ο πανελλήνιο συνέδριο οφθαλμικών φλεγμονών και λοιμώξεων

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    5 Δεκ 2014 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    7 Δεκ 2014 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Makedonia Palace Hotel
Χάρτης