9η Αρθροσκοπική Ημερίδα

αφίσα, 9η Αρθροσκοπική Ημερίδα

9η Αρθροσκοπική Ημερίδα

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    26 Φεβ 2011 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    26 Φεβ 2011 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Πολεμικό Μουσείο
Χάρτης