9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων

αφίσα, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    2 Δεκ 2016 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    4 Δεκ 2016 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Ξενοδοχείο Makedonia Palace
Χάρτης