Εκλογές Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη των Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων

Εκλογές της Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη των Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    27 Ιούν 2021 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    27 Ιούν 2021 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ