Θεσσαλονίκη

28-29 Μαΐου 2021
 • 15 Φεβρουαρίου 2021,
 • 0 Comment
Read More
Χολαγγειοκαρκίνωμα - Ηπάτωμα, από το Α ως το Ω
26 - 27 Φεβρουαρίου 2021
 • 15 Ιανουαρίου 2021,
 • 0 Comment
Read More
αφίσα, ημερίδα λιπιδίων & αθηροσκλήρωσης
31 Ιανουαρίου 2020
 • 29 Νοεμβρίου 2019,
 • 0 Comment
Read More
european spine course diploma poster
2 - 4 Δεκεμβρίου 2013
 • 24 Σεπτεμβρίου 2019,
 • 0 Comment
Read More
αφίσα, διαβητικό χωριό
15 - 17 Νοεμβρίου 2013
 • 24 Σεπτεμβρίου 2019,
 • 0 Comment
Read More
αφίσα, 11η αρθροσκοπική ημερίδα
23 Φεβρουαρίου 2013
 • 19 Σεπτεμβρίου 2019,
 • 0 Comment
Read More
αφίσα, αντιβιοτικά ορθολογική χρήση
8 Ιουνίου 2013
 • 19 Σεπτεμβρίου 2019,
 • 0 Comment
Read More