Εταιρεία

Η Premium με επαγγελματισμό και αφοσίωση αναλαμβάνει από το 2007 την διοργάνωση συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων και συνδυάζοντας την οικονομία με την πολυτέλεια, εγγυάται την πλήρη οργάνωση από την προετοιμασία,κατά τη διάρκεια και μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων και των συνεδρίων. Η Premium αντιμετωπίζει κάθε περίπτωση με την απαιτούμενη συνέπεια και σοβαρότητα. Κινείται με ευελιξία προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες των εκάστοτε πελατών της και ταυτόχρονα εξασφαλίζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Οργάνωση κατά την προετοιμασία του συνεδρίου

 • Σύνταξη προϋπολογισμού, επιμέλεια λογαριασμού και σχετική ενημέρωση
 • Διαρκής ενημέρωση και συντονισμός μεταξύ της εταιρείας μας και της οργανωτικής επιτροπής
 • Ανεύρεση χορηγών
 • Επικοινωνία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
 • Επιμέλεια και συντονισμός των προμηθευτών του Συνεδρίου σε συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή
 • Διαχείριση προμηθευτών και διευθέτηση συμβολαίων
 • Οργάνωση και επιμέλεια συνεδριακού χώρου. Δημιουργία κάτοψης και οριοθέτηση χώρων
 • Επικοινωνία και ενημέρωση (αλληλογραφία, e-mail) επίσημων προσκεκλημένων, συμμετεχόντων, χορηγών και δημόσιων υπηρεσιών
 • Δυνατότητα δημιουργίας βάσης δεδομένων του συνεδρίου και κατάλληλων εργαλείων για την «εξόρυξη» στατιστικών δεδομένων από αυτήν (Datamining) κατόπιν εγκρίσεως από την οργανωτική επιτροπή
 • Επιμέλεια παρουσίασης προτεινόμενων γραφιστικών προτάσεων για το λογότυπο και τα έντυπα του συνεδρίου, όπως: πρόσκληση, Α΄ ανακοίνωση, αφίσα, banner, πρόγραμμα συνεδρίου, κονκάρδα, πιστοποιητικό συμμετοχής, πανό, πρακτικά εργασιών συνεδρίου, φάκελος συμμετεχόντων (τσάντα, στυλό, μπλοκ) και πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την εκτύπωση των επιλεχθέντων
 • Επιμέλεια και ταχυδρόμηση των εντύπων
 • Επιμέλεια δώρων, βραβείων, αναμνηστικών για τους επίσημους προσκεκλημένους
 • Χρηματοδότηση του Συνεδρίου προσυνεδριακά
 • Πλήρης δημοσιογραφική κάλυψη

Οργάνωση κατά τη διάρκεια του συνεδρίου

 • Εγκατάσταση γραμματειακούstandμε την παρουσία του εξειδικευμένου προσωπικού της Premium
 • Επίβλεψη της ομαλής διεξαγωγής του συνεδρίου από διευθυντικό στέλεχος της Premium καθ’ όλη τη διάρκεια του
 • Τεχνικός εξοπλισμός Premium (Η/Υ,internet, τηλέφωνο, φαξ, μηχάνημα για άμεση πληρωμή με πιστωτική κάρτα, οθόνη πληροφοριών –ανακοινώσεων)
 • Υποδοχή συνέδρων – Εγγραφές
 • Φάκελοι Συμμετεχόντων (διατίθενται στους συμμετέχοντες)
 • Κείμενα και ομιλίες (διατίθενται στους συμμετέχοντες)
 • Infodesk για προφορικές ανακοινώσεις – πληροφορίες και εξυπηρέτηση των συνέδρων
 • Τεχνική επιμέλεια και διακόσμηση των αιθουσών για τις ανάγκες του συνεδρίου
 • 24ωρη ασφάλεια στο χώρο του συνεδρίου
 • Εφαρμογή συστήματος barcode
 • Φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση

Οργάνωση μετά το πέρας του συνεδρίου

 • Ευχαριστήριες επιστολές κατόπιν συνεννοήσεως με την οργανωτική επιτροπή
 • Απόδοση αναλυτικού λογαριασμού στην οργανωτική επιτροπή
 • Παροχή στατιστικών δεδομένων του συνεδρίου
 • Οργάνωση και απόδοση αρχείου του συνεδρίουστην οργανωτική επιτροπή
 • Αποδελτίωση