Περιφερικές Νευροπάθειες και Σύνδρομα Υπερχρησίας

αφίσα, Περιφερικές Νευροπάθειες και Σύνδρομα Υπερχρησίας

17η Ημερίδα ΣΕ.Δ.ΚΑ.
Περιφερικές Νευροπάθειες και Σύνδρομα Υπερχρησίας

Event Details
  • Start Date
    23 May 2015 08:00
  • End Date
    23 May 2015 20:00
  • Location
  • Address
    Drama City Hall
Map