Σεμινάριο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Γόνατος

αφίσα, Σεμινάριο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Γόνατος

Σεμινάριο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Γόνατος

Event Details
  • Start Date
    30 Mar 2018 08:00
  • End Date
    31 Mar 2018 20:00
  • Location
  • Address
    Πρακτική Άσκηση σε Πτωματικά Παρασκευάσματα: Εργαστήριο Ανατομίας Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) | Θεωρητικό Μέρος: Δώμα Π.Γ.Ν. Αθηνών "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"
Map: Εργαστήριο Ανατομίας Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Map: Δώματος Π.Γ.Ν. Αθηνών "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"