1η Διημερίδα Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν. “Γ. Παπανικολάου”

αφίσα, 1η Διημερίδα Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν. "Γ. Παπανικολάου"

1η Διημερίδα Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν. “Γ. Παπανικολάου”

Event Details
  • Start Date
    29 Sep 2016 08:00
  • End Date
    30 Sep 2016 20:00
  • Location
  • Address
    Grand Hotel Palace
Map