16η Διημερίδα ΣΕ.Δ.ΚΑ.

αφίσα, 16η διημερίδα ΣΕ.Δ.ΚΑ.

16η Διημερίδα ΣΕ.Δ.ΚΑ.
Μείζονα Προβλήματα Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Παθολογίας

Event Details
  • Start Date
    31 May 2014 08:00
  • End Date
    1 Jun 2014 20:00
  • Location
  • Address
    Municipal music school
Map