3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο, Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Καθημερινή Κλινική Πράξη

αφίσα, 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο, Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Καθημερινή Κλινική Πράξη

3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Καθημερινή Κλινική Πράξη

Event Details
  • Start Date
    16 Jun 2017 08:00
  • End Date
    16 Jun 2017 20:00
  • Location
  • Address
    Aristotle University Research Dissemination Center (KEDEA)
Map