4η Ημερίδα Ρευματολογικού Τμήματος 424 Γ.Σ.Ν.

αφίσα, 4η Ημερίδα Ρευματολογικού Τμήματος 424 Γ.Σ.Ν. Κρυσταλλογενείς Αρθροπάθειες από τη Θεωρία στην Πράξη

4η Ημερίδα Ρευματολογικού Τμήματος 424 Γ.Σ.Ν.
Κρυσταλλογενείς Αρθροπάθειες από τη Θεωρία στην Πράξη

Event Details
  • Start Date
    10 Mar 2018 08:00
  • End Date
    10 Mar 2018 20:00
  • Location
  • Address
    Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Map