Αστάθεια Ώμου

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    13 Δεκ 2014 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    13 Δεκ 2014 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. (ΚΕ.Δ.Ε.Α.)
Χάρτης