Διαδικτυακή ημερίδα 100 χρόνια από την ανακάλυψη της ινσουλίνης: το θαύμα που χάρισε ζωή στα άτομα με Σ.Δ.τ1

Διαδικτυακή ημερίδα

100 χρόνια από την ανακάλυψη της ινσουλίνης: το θαύμα που χάρισε ζωή στα άτομα με Σ.Δ.τ1

To register follow the link below:

REGISTRATION

Event Details
  • Start Date
    19 Dec 2021 17:00
  • End Date
    19 Dec 2021 20:00
  • Location